Nowhere Land

Sunday, October 24, 2004

Để Gió Cuốn Đi

Để Gió Cuốn Đi

Trịnh Công Sơn


Sống trong đời sống.
Cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi
Để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian

Những khi chiều tối cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay

Rồi nước cuốn trôi
Rồi nước cuốn trôi

Hãy nghiêng đời xuống.
Nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng

Để buốt trái tim
Để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót tan trong trời gió lên

Hãy yêu ngày tới.
Dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai
Dù vắng bóng ai


3 Comments:

Post a Comment

<< Home