Nowhere Land

Monday, June 27, 2005

Last Christmas...
Nhờ đồng chí Chitto mà mình có tấm hình này, chụp ở café Ảnh dịp Noel năm trước.

3 Comments:

Post a Comment

<< Home