Nowhere Land

Monday, July 04, 2005

Blowin’ in the wind

Có bao nhiêu câu hỏi mà bạn muốn hỏi? Có bao nhiêu câu trả lời có thể có? Đôi khi bạn nghĩ là bạn đã có câu trả lời mà thực ra là không có. Và đôi khi bạn đã có câu trả lời mà không nhận ra là mình có.
"The answer, my friend, is blowin’ in the wind", giống như những chiếc túi nilon phất phơ trong gió trong American Beauty.

"How many roads must a man walk down Before you call him a man? " Nào cứ phải đi nhiều đường đất mới có được câu trả lời nhỉ. Nhưng có thể bạn sẽ có câu trả lời nếu bạn đi khi cảm thấy thôi thúc phải đi, bạn dừng lại khi cảm thấy cần phải dừng. Như anh chàng Forrest Gump chạy khi cảm thấy sự thôi thúc phải chạy và rồi đột nhiên dừng lại. Ừ, nhưng có những lúc bạn cần phải chạy ngay cả khi không có sự thôi thúc bởi một lẽ đơn giản là có thể một ngày kia bạn sẽ không còn có thể chạy được nữa.

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
Yes, ‘n’ how many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, ‘n’ how many times must the cannon balls fly
Before they’re forever banned?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind,
The answer is blowin’ in the wind.

How many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, ‘n’ how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, ‘n’ how many deaths will it take till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind,
The answer is blowin’ in the wind.

How many years can a mountain exist
Before it’s washed to the sea?
Yes, ‘n’ how many years can some people exist
Before they’re allowed to be free?
Yes, ‘n’ how many times can a man turn his head,
Pretending he just doesn’t see?
The answer, my friend, is blowin’ in the wind,
The answer is blowin’ in the wind.

7 Comments:

Post a Comment

<< Home