Nowhere Land

Monday, January 10, 2005

Some cool and funny tests

Một vài cái test thú vị:

Bạn có mọt sách không
Bạn có tham tiền không
Bạn có kỳ quặc không

Bạn có nhiều tội lỗi không
Linh hồn bạn bao nhiêu tuổi

và nhiều test khác trên các site này

Thanks Fansipan for the links