Nowhere Land

Tuesday, January 04, 2005

Long Beach, South California


Long Beach, South California, Christmast 2004
Một bức ảnh chụp ở biển Long Beach trong chuyến đi LA vừa rồi của tôi. Chuyến đi nói chung cũng không có gì đặc biệt, trời mưa liên tục mấy hôm và người bạn đi cùng tôi lại bị ốm.
Tôi đã upload được ảnh và chuyển font của Title và Comment sang tiếng Việt. :) Có điều là upload ảnh trên blogger.com này tỏ ra rất bất tiện. :(. Không biết có website blog free nào tốt hơn không nhỉ?