Nowhere Land

Saturday, October 01, 2005

Âm nhạc cuối tuần

Sailing to Philadelphia (Mark Knopfler)

Những giai điệu đẹp đẽ, nhẹ nhàng và buồn thăm thẳm.
Tớ thích nhất các bài Sailing to Philadelphia (viết chung với James Taylor), The Last Laugh (viết chung với Van Morrison), One more Martinee và Silvertown Blues.

We are sailing to Philadelphia
A world away from the coaly Tyne
Sailing to Philadelphia...