Nowhere Land

Tuesday, August 30, 2005

In my life


The Beatles

(My favorite song)

There are places I’ll remember
All my life though some have changed
Some forever not for better
Some have gone and some remain.


All these places have their moments
With lovers and friends I still can recall
Some are dead and some are living
In my life I’ve loved them all.

But of all these friends and lovers
There is no one compares with you
And these memories lose their meaning
When I think of love as something new.

Though I know I’ll never lose affection
For people and things that went before
I know I’ll often stop and think about them
In my life I love you more

Though I know I’ll never lose affection
For people and things that went before
I know I’ll often stop and think about them
In my life I love you more
In my life I love you more...

8 Comments:

 • Bài thơ này hay nhưng hơi buồn, nỗi buồn đượm màu chua xót.

  Giang Hồ
  (Phạm Hữu Quang)

  Tàu đi qua phố, tàu qua phố
  Phố lạ mà quen, ta giang hồ
  Chả lẽ suốt ngày bên bếp vợ
  Chẻ củi, trèo thang với giặt đồ

  Giang hồ đâu bận lo tiền túi
  Ngày đi ta chỉ có tay không
  Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
  Mây trắng trời xa, trắng cả lòng

  Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
  Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
  Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
  Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình

  Giang hồ có buổi ta ngồi quán
  Quán vắng mà ta chửa chịu về
  Cô chủ giả đò nghiêng góc ghế
  Đếm thấy thừa ra một góc si

  Giang hồ mấy bận say như chết
  Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
  Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
  Ừ, thôi, trời đất cứ liêu xiêu

  Giang hồ ta chẳng hay áo rách
  Sá gì chải lược với soi gương
  Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
  Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường

  Giang hồ ba bữa, buồn một bữa
  Thấy núi thành sông, biển hóa rừng
  Chân sẵn dép giầy , trời sẵn gió
  Ngựa về ta đứng bụi mù tung...

  Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
  Hình như ta mới khóc hôm qua
  Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
  Nghe tiếng sôi cơm cũng nhớ nhà.

  By Blogger Linh, at 9/06/2005 5:36 PM  

 • Em tưởng câu cuối là "cơm sôi"? Hay là "sôi cơm"?

  hanoiheesy

  By Anonymous Anonymous, at 9/06/2005 10:33 PM  

 • Hình như là "cơm sôi". Lâu không gặp, em dạo này thế nào :)

  By Blogger Linh, at 9/07/2005 11:57 AM  

 • Em fine. :)

  hanoiheesy

  By Anonymous Anonymous, at 9/09/2005 2:48 AM  

 • So many things I want to buy
  Yet money still wants to hide :(

  By Blogger Linh, at 9/09/2005 12:23 PM  

 • Comcast sucks!!!

  By Blogger Linh, at 9/16/2005 2:22 PM  

 • I have been looking for sites like this for a long time. Thank you! » »

  By Anonymous Anonymous, at 2/15/2007 2:06 AM  

 • By Anonymous Anonymous, at 4/23/2007 9:44 PM  

Post a Comment

<< Home