Nowhere Land

Saturday, October 22, 2005

Đường xa vặn dặm

Album mới của nhạc sĩ Quốc Trung. Nghe khá hay. Bài đầu tiên, Đào Liễu, hay một cách đáng ngạc nhiên. Hai bài sau cũng khá. Các bài càng về sau càng đuối và hơi đơn điệu.
Đường xa vạn dặm

Copy đoạn này trên một diễn đàn:

Bài 1 - Đào liễu được thể hiện trên làn điệu chèo cổ "Đào liễu một mình" hay còn gọi là "Đường thư". Làn điệu này được thể hiện dựa trên đoạn thơ lục bát:

Đi đâu đào liễu một mình
Hai vai gánh nặmg, nhật trình đường xa
Áo nâu xếp ở trong nhà
Khăn vuông nhiễu tím phất phơ đội đầu
Yếm điều em vẫn còn mầu
Răng đen da trắng mái đầu còn xanh
Mà em ở vậy sao đành
Sao em chẳng kiếm chút tình cùng ai
Sách rằng xuân bất tái lai...


Bài 3 - Lưu lạc. Lời bài hát này hoàn toàn là lời của điêuh "trần tình". Đây là thơ của điệu Trần tình:

Chồng tôi quê ở Võ Lăng
Vua sai dẹp giặc băng chừng xa khơi
Vì đâu binh lửa bời bời
Tôi đành dắt mẹ tới nơi lâm tuyền
Gặp loài ác thú hổ lang
Người đòi ăn thịt kêu oan lại lành
Ra về tới miếu thần linh
Người đòi khoét mắt lòng thành kính dâng
Cho nên mù mịt tối tăm
Học nghề đàn hát kiếm ăn qua ngày
Nuôi mẹ chồng cắt thịt cánh tay
Trương Viên có biết nông nỗi này cho chăng