Nowhere Land

Sunday, October 23, 2005

Amazon Wishlist

Còn lâu mới tới sinh nhật nhưng mình cũng bắt chước bác H., tạo một cái list những cuốn sách muốn có. Coi như một cái bookmark cho chính mình về những thứ muốn hoặc định mua.

8 Comments:

Post a Comment

<< Home