Nowhere Land

Tuesday, May 10, 2005

Không đề

"Em ngủ
Mưa bụi nhịn rơi
Còn tôi nhịn nghĩ
(trời ơi, yên bình)
Thế mà em cũng giật mình..."

Thơ away- Nguyễn Thế Hoàng Linh.

7 Comments:

 • Lovely!

  By Anonymous Anonymous, at 5/11/2005 5:28 PM  

 • Trong truyện hình như có đoạn này nữa

  em khóc
  thời gian
  nhịn trôi

  và tôi
  nhịn chết

  (và thôi lầm lì)

  vậy mà em đã cười khì…

  By Blogger fansipan, at 5/12/2005 3:27 AM  

 • Ở chương nào nhỉ. Tớ đọc đến chương 8 rồi mà vẫn không thấy cả 2 bài thơ này.

  By Blogger Linh, at 5/12/2005 1:30 PM  

 • Vậy chắc là bác chưa đọc tới thôi, hihi. Tớ cũng chưa đọc tới nhưng đã kịp scan qua một lượt rồi :P

  By Blogger fansipan, at 5/13/2005 3:24 AM  

 • Bác Linh này có cái tứ thơ "nhịn nghĩ" ... hay.
  còn truyện thì chịu không vào đầu được, hichic, mình suy đồi thật.

  By Anonymous Anonymous, at 5/13/2005 5:42 AM  

 • Where did you find it? Interesting read »

  By Anonymous Anonymous, at 2/02/2007 6:24 PM  

 • Best regards from NY! film editing schools

  By Anonymous Anonymous, at 3/17/2007 10:22 AM  

Post a Comment

<< Home